top of page

DoTERRA with Melissa Group

Public·13 members
Samuel Gomez
Samuel Gomez

Futbolcu Tahmin Etme !!INSTALL!!Teorik çerçevede ortak özellikleri bulunan sporcu kimliği ve psikolojik performans stratejileri arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar sınırlıdır. Bu doğrultuda yeni bilgilere katkıda bulunma girişimi ile araştırmanın amacı sporcu kimliğinin psikolojik performans stratejileri üzerindeki belirleyici rolünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya farklı takım sporu branşlardan (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) profesyonel olarak spor yaşamına devam eden 302 erkek sporcu (yaş=22,184,60) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Sporcu Kimliği Ölçeği ve Psikolojik Performans Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. 302 katılımcıdan elde edilen verilerin analizinde ilk olarak normallik testi için çarpıklık basıklık değerleri, Q-Q grafiğinin dağılımları incelenmiş ve verilerin normal dağılıma uygun olduğu belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında ölçeklerin testi birinci ve ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edildikten sonra, sporcu kimliğinin performans stratejileri üzerindeki yordayıcı rolü YEM analizi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, sporcu kimliğinin hedef belirleme, gevşeme, negatif düşünme, imgeleme, harekete geçme, kendinle konuşma ve duygusal kontrol stratejilerini anlamlı düzeyde yordadığı, otomatiklik alt boyutu üzerinde ise herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; yüksek düzeyde sporcu kimliğinin psikolojik performans stratejileri üzerinde etkisinin olduğu ve bu bulgulardan yola çıkarak araştırmacılar tarafından daha etkili psikolojik beceri antrenman programlarının geliştirilebileceği söylenebilir.
Futbolcu Tahmin Etme  • Burada, H2H maçlarına göre sıralanmış önceki New York Rangers - Montréal Canadiens sonuçlarını bulabilirsiniz. SofaScore ayrıca maçla ilgili farklı bilgileri kontrol etmenizi sağlar, örneğin: Puan cetveli (hücum, defans ve kaleci istatistikleri)

  • Her devre için ayrıntılı istatistikler

  • Oyuncu istatistikleri

  • Bire bir maçlar

  • Takım serileri

  • Mevcut oranlar ve tahminler

  • SofaScore topluluğu, hangi takımın maçı kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu oylar


3- Demir Atmak (Anchoring): Bu çalışmada, belli bir büyüklük ya dauzaklık değeri tahmin etmeleri öncesinde katılımcılara verilen sayıdeğerlerinin, katılımcıların sonrasında yaptıkları tahminleri üzerindekietkisi araştırılmıştır (Jacowitz & Kahneman, 1995). Orijinal çalışmada,önce katılımcılara bariz bir şekilde çok büyük ya da çok küçük bir sayıverilmiş, daha sonra katılımcılar kendilerine verilen sayı ile ilgiliher 15 farklı konu başlığı için üçer soru cevaplamışlardır. Sorularıcevaplarken öncelikle kendilerine verilen sayının esas sayıya kıyasladaha büyük ya da küçük olduğunu, sonra da esas sayının ne olduğunutahmin etmeye çalışmışlardır. Son olarak, kendi tahminlerinindoğruluğuna olan güvenlerini belirtmişlerdir. Verilen ilk değerinreferans olarak alınması sonucu, tahmin edilen sayılar, ilk sayılaradoğru meyil etmiştir. Kısaca ilk verilen sayı, sonra tahmin edilensayıların ilk verilen sayıya daha yakın olmasına sebep olmuştur. Budeney de Many Labs Projesi kapsamında başarıyla tekrarlanmıştır.Orijinal çalışmada etki büyüklüğü 0.93 iken, tekrar çalışmalarında2.43[^1] ile 1.18[^1] arasında bulunmuştur.


Hayır, bu tahmin ettiğiniz gibi hayatta ve sporda anda kalmanın önemi üzerine bir yazı olmayacak. Yoğun gündemde anda kalmaktan yorulduk biraz. Sanırım artık biraz daha planlı programlı yarınlar istiyoruz. Kesin bilgi, yayalım.Son dönemlerde en çok duyduğumuz, en öne çıkan, faydalı olduğunu da düşündüğüm için pompalanan demek istemiyorum ama en ...


Herkesin bir ağızdan konuştuğu, kimsenin kimseyi anlamadığı bir dönemde, en ihtiyacımız olan şey dinlemek olabilir.Geçen gün uzun zamandır görüşemediğim birkaç arkadaşımla, tabii ki açık havada ve tabii ki sosyal mesafeli, bir araya geldim. Herkes heyecanla sohbet ediyordu. Bir noktada şunu fark ettim ki aslında yaptığımız şey sohbet etmek deği ...


Korona günlerinde her şeye zaman var. Peki siz bu süreçten kim olarak çıkmak istiyorsunuz?Mesafeni koru. Seyahat etme. Sağlığına çok dikkat et. Evde pişir. Bağışıklığını yükselt. Vitamin al. Vitamin alma. Metabolizmanı bozma. Sağlıklı kal. Sokağa çık. Yürüyüş yap. Sokağa çıkma. Evde spor yap. Öksürme. Hapşırma. Sert yüzeylerden bulaşmaz. Bulaşı ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page